Katolicki Uniwersytet Lubelski

William Shakespeare

Wydział Nauk Humanistycznych

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
http://www.kul.pl/wydzial-nauk-humanistycznych,19.html

Contact: mgr Katarzyna Łogożna Wypych

Logo KUL

events

Jądro ciemności or Serce ciemności? How translations transform novels and what to do about it

lectureonline
When? 19:00 - 20:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo) (20 miejsc) ZAPISY
Language in English
Teachers Jerzy Skwarzyński

You probably read Joseph Conrad’s Heart of Darkness – or did you? It was translated into Polish many times and in very different ways. However, all those translations are supposed to reflect the same original novel. So – which Heart of Darkness did you read?

We are going to focus on Conrad’s famous book using it as an example to explore more general questions about literary translation. Can a translator modify the text? Does a story change its meaning with time? Are original texts and their translations the same? What is a translation series? If you want to get a glimpse of the challenges posed by translating literature and know more about what a translated book really is – don’t miss this lecture!


Intermediality Workshop

workshopat the university
When? 18:00 - 19:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? at the university: Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14, Lublin, CTW 220 (50 miejsc)
Language in English
Teachers dr Dominika Bugno-Narecka

During the Intermediality Workshop, we will try to answer the following questions: Is there a universal tool for describing various texts of culture? What is a medium? How to identify the boundaries, similarities and differences between different media? What happens in the process of adaptation or remediation? During the workshop, we will discuss the model proposed by Lars Elleström and various examples will illustrate how it changes depending on the case.

Podczas warsztatów intermedialnych spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Czy istnieje uniwersalne narzędzie do opisu rożnych tekstów kultury? Czym są media? Jak wskazać granice, podobieństwa i różnice między mediami? Co się dzieje w procesie adaptacji i remediacji? Podczas warsztatów zapoznamy się z modelem zaproponowanym przez Larsa Elleströma i na różnych przykładach prześledzimy jak zmienia się on w zależności od rodzaju tekstu kultury.


How to understand and use English Tenses

workshopat the university
When? 17:00 - 18:30
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? at the university: (30 miejsc) CTW 217
Language in Polish
Teachers Anna Sadowska

Czasy angielskie to bardzo złożone zagadnienie. Jest ich więcej niż w języku polskim i ich sposób użycia różni się od tego w języku polskim. Na tym spotkaniu spróbujemy popatrzeć na użycie czasów angielskich z perspektywy Anglika, co pozwoli nam na skuteczne dobieranie odpowiednich struktur gramatycznych do relacjonowania wydarzeń. Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. Będą prowadzone w języku angielskim i polskim. 


Język walijski nie taki straszny

workshopat the university
When? 18:00 - 19:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? at the university: C-903
Language in Polish
Teachers dr Aleksander Bednarski

This workshop will introduce the participants to the Welsh language and provide an overview of Welsh culture and history. The class will be dedicated to the following: quick mastering of basic phrases in the Welsh language, understanding of Welsh pronunciation and spelling rules, as well as a brief introduction to the history of Wales and its rich popular culture. The Welsh variation of English will also be demonstrated and practiced. The awareness of Wales’s separateness in terms of language, culture and identity will contribute to a fuller picture of contemporary Britain.

Warsztaty mające na celu zaznajomienie uczestników z językiem walijskim oraz historią i kulturą Walii jako odrębnego obszaru językowo-kulturowego. Świadomość odrębności Walii, nie zawsze obecna w Polsce, przyczynia się do pełniejszego obrazu różnorodności Wysp Brytyjskich. Warsztaty pozwolą na opanowanie podstawowych zwrotów w języku walijskim oraz zrozumienie zasad wymowy i pisowni tego języka. Obok aspektów praktycznych, w spotkaniu uwzględnione będą elementy kultury walijskiej, m.in. historia, współczesna walijskojęzyczna kultura popularna, oraz niektóre cechy walijskiego dialektu j. angielskiego.


Do Zombies Hate Fast Food?

lectureonline
When? 17:00 - 18:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams ZAPISY
Language in English
Teachers dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL

Zombies are amongst us, so claims American television. The popularity of zombie movies and TV series testifies to the 21st-century “zombie renaissance.” The status of “the living dead,” in both literature and popular culture, has been changing in the Western world over the last century. It is with such TV series as Walking Dead, i-Zombie and Santa Clarita Diet that they have attained celebrity status in popular culture. It is my intention to examine how the undead have been mainstreamed in i-Zombie (2015-2019) and made less threatening through their culinary choices. After all, what you eat, or who you eat, is who you are.


 Functions of landscape in literature

workshoponline
When? 18:00 - 18:45
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: wykład online prowadzony na żywo ZAPISY
Language in English
Teachers Katarzyna Wargala

This lecture will be about the function of landscape in literature. We will talk about the functions of a landscape in a text, how it is presented by artists, how it can be understood, what is the meaning of literary texts, etc. in the characters' lives. The lecture will be based on British / American literature. Together we will try to concentrate on some short texts/ descriptions of landscapes and imagination of feelings. This knowledge will develop our imagination, not only in the aspect of literature, but also in real life.

Do you want to gain a new perspective on the landscape?


Hearing Is Believing. Unusual Stories on the Radio

lectureonline
When? 18:00 - 19:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams ZAPISY
Language in English
Teachers dr Łukasz Borowiec

Radio drama or audio theatre are just two of many names for telling stories by sound only. And for a story to be told one usually needs a narrator that would lead the way through the events and plot twists. This interactive lecture aims to present examples of stories in which the position of the narrator is rather untypical and thus invites listeners to join the characters on equally untypical audio journeys for those who like having their ears open.


What do medieval manuscripts and text messages have in common? A few words about scribal abbreviations

lectureat the university
When? 16:00 - 17:00
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: CTW 217
Language in English
Teachers dr Joanna Grzybowska

We often use abbreviations in our day-to-day communication, both on the Internet and in text messages. But did you know that abbreviations were just as common in medieval books? In this talk I will discuss the main typologies of medieval abbreviations and their use in Middle English biblical manuscripts.