Uniwersytet Warszawski

William Shakespeare

Instytut Anglistyki

ul. Dobra 55
00-681 Warszawa
https://ia.uw.edu.pl

Kontakt: dr Maciej Rosiński

Logo UW

program

Beyond the Bridgertons: Transmedia Rewritings of the 19th Century

wyklad/dyskusjaonline
Kiedy? 20:00 - 21:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? online: Zoom (na żywo) , zapisy
Język po angielsku
Prowadzący dr hab. Dorota Babilas, dr Lucyna Krawczyk-Żywko

EN:
Why are the stories placed in the 19th century still so attractive? Streaming platforms and other media compete in adapting Jane Austen's novels (Sanditon, Persuasions), books inspired by Regency and the Victorian era (including Bridgertons, Enola Holmes), as well as biographies of people living then (Victoria, Emily). We invite you to talk about history, literature, contemporary trends in adaptation, and the influence of new media on popular culture.

PL:
Dlaczego historie umieszczone w XIX wieku są wciąż tak atrakcyjne? Platformy streamingowe i inne media prześcigają się w adaptowaniu powieści Jane Austen (Sanditon, Perswazje), książek inspirowanych Regencją i epoką wiktoriańską (m.in. Bridgertonowie, Enola Holmes), a także biografii żyjących wówczas osób (Victoria, Emily). Zapraszamy do rozmowy o zabawach historią i literaturą, współczesnych kierunkach w adaptacji i wpływie nowych mediów na kulturę popularną.


Addiction in the Life and Literary Output of Stephen King

wyklad/dyskusjaonline
Kiedy? 18:00 - 19:00
Dla kogo? dorośli
Gdzie? online: Zoom (na żywo), zapisy
Język po angielsku
Prowadzący mgr Patrycja Roguska

The meeting is going to be devoted to the introduction of the literary profile of one of the most popular of contemporary American writers, Stephen King. We are going to discuss the author’s life, literary output, and the sources of inspiration, as well as some of the defining moments in his life, especially the years of addiction to alcohol and drugs. We will consider how those experiences influenced the master storyteller’s creative process, as well as how they shaped him as a man and a writer. In our considerations, we will pay particular attention to the theme of addiction in the novels of the first decade of his literary career.


Emotions and feelings in language learning and teaching

wykładonline
Kiedy? 21:00 - 22:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Język po angielsku
Prowadzący dr Agnieszka Kałdonek-Crnjaković, dr Luis Javier Pentón Herrera

In our talk, we will first introduce the topic of emotions and feelings in language learning and teaching, and then, we will then delve into the effects of the ‘affective turn’ in second language education. In the second part of the presentation, we will present the research results concerning emotions and language teaching to students with different cognitive profile, including students with dyslexia and ADHD. We hope that our presentation will inform future research and teaching practices, and encourage second language practitioners to consider emotions as a vital part of learner and teacher well-being.


Lassie’s Long Shadow: Representations of Animals in Anglo-American Popular Culture

brak miejscwarsztatonline
Kiedy? 17:00 - 18:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? online: Zoom (na żywo), zapisy
Język po angielsku
Prowadzący Zespół grantowy „Figurations of Interspecies Harmony” (dr hab. prof. ucz Justyna Włodarczyk, dr hab. Joanna Ziarkowska, dr Jack Harrison, mgr Julia Wilde, mgr Sara Kruszona)

Our research team is interested in the analysis of harmonious interspecies relationships in literature, film, and performance involving both animals and humans. We assume that such figurations inform us about the desired human-animal relations in a given time and space. They also provide us with an insight into broader discourses that shape culture and social life due to the fact that animal characters are often used as metaphorical representations of human traits. We would like to present to you the individual work of our team members.

Justyna Włodarczyk and Julia Wilde will tell you why in so many literary and film stories about the adventures of kids and their pets the animal dies as the story reaches its climax. They will also explain how innocent boy-and-his-dog stories were used in the first half of the 20th century as vehicles for eugenics - a pseudoscience about racial differences.

Justyna Włodarczyk and Joanna Ziarkowska will talk about how the books about crossbreeding dogs and wolves from the first decades of the 20th century (by Jack London and James Oliver Curwood) can be useful for understanding the popular perception of the racial differences in the USA.

Jack Harrison and Sara Kruszona will talk about the role of the music in contemporary performances involving humans and animals. Specifically: about frisbee competitions, heelwork to music, and dressage competitions.


Ironiczny shitpost to wciąż shitpost – o ironii skrajnej prawicy w internecie

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 19:00 - 20:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: ul. Dobra 55, Warszawa, (20 miejsc - zapisy)
Język po polsku
Prowadzący mgr Agnieszka Walczak

PL:
Jeśli spotkaliście się z sytuacją, w której nie wiedzieliście, jak zareagować na czyjąś kontrowersyjną wypowiedź przez to, że wyrażona została ironicznie – oto koniec Waszego trudu. Spotkanie poświęcone zostanie temu, w jaki sposób grupy internetowe wykorzystują – czasem zamieniając w broń – ironiczne efekty swoich postów. W trakcie spotkania przyjrzymy się wybranym przykładom ironicznych wypowiedzi pochodzących z internetowego alt-rightu i rozważymy, jak zrozumienie celu tych wypowiedzi wpływa na ich interpretację.

EN:
If you have ever encountered a situation in which you did not know how to react to someone's controversial statement because it was expressed ironically, this is the end of your toil. The meeting will be devoted to how internet groups use and abuse the ironic effects of their posts. During the meeting, we will look at selected examples of ironic statements from the internet alt-right and consider how understanding the purpose of these statements influences their interpretation.