Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

William Shakespeare

Wydział Językoznawstwa i Wydział Literaturoznawstwa

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
https://anglistyka.ukw.edu.pl

Kontakt: dr Tomasz Paciorkowski

Logo UKW

program

Laurence Sterne and Sterneana

wykładonline
Kiedy? 17:00 - 18:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: MS Teams (zapisy)
Język po angielsku
Prowadzący dr Mary-Celine Newbould

Literary adaptation has taken place across all periods of history. Contemporary phenomena, such as the Harry Potter ‘craze’ or fan-fiction sites, have revealed the extent to which readers imaginatively immerse themselves in the fiction they read, bringing it into new life with sequels, rewrites, and in some cases merchandise. Academic research has by now established quite how dynamic literary adaptation was throughout the 18th century, as the reception of Gulliver’s Travels and numerous Robinsonades demonstrate. Nevertheless, the work of Laurence Sterne (1713-1768) experienced ‘afterlife’ in more extensive and imaginative ways than that of any of his contemporaries.

Wykład związany z realizacją projektu STERNEWS (NCN Polonez Bis, 2021/43/P/HS2/01182)


„Native speaker only” - czy native speaker to rzeczywiście najlepszy nauczyciel jakiego można sobie wymarzyć?

wykładonline
Kiedy? 18:00 - 19:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Język po angielsku
Prowadzący dr Tomasz Paciorkowski

Why are many English language learners so eager to have classes with a native speaker? Is it really the case that a native speaker is the best teacher we can think of? During the lecture we will look at who speaks English in today's world, who they speak to most often and what we should consider when looking for the right teacher for us. In addition, we will consider who a native speaker really is and learn what discrimination against non-native English teachers is and what tools we have to tackle it.

Dlaczego wiele osób uczących się języka angielskiego tak bardzo chce mieć zajęcia z native speakerem? Czy rzeczywiście jest tak, że native speaker jest najlepszym nauczycielem, jakiego możemy sobie wymarzyć? Podczas wykładu przyjrzymy się temu, kto mówi po angielsku w dzisiejszym świecie, z kim najczęściej rozmawia oraz na co powinniśmy zwrócić uwagę, szukając dla siebie odpowiedniego nauczyciela. Dodatkowo zastanowimy się, kim tak naprawdę jest native speaker oraz dowiemy się, czym jest dyskryminacja nierodzimych nauczycieli języka angielskiego i jakie mamy narzędzia, żeby jej przeciwdziałać.