Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

William Shakespeare

Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
https://ilij.ujk.edu.pl/

Kontakt: dr Paweł Kaptur, dr Monika Łodej

Zapisy na wszystkie wydarzenia odbywają się drogą mailową.

Logo UJK

program

A Body of Her Own – (Re)gaining Agency in Emily Ratajkowski’s My Body (2021) | Jej własne ciało – (od)zyskiwanie sprawczości w autobiograficznym tekście Emily Ratajkowski „Moje ciało” (2021)

wykładstacjonarnie
Kiedy? 13:00 - 14:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: sala 215, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Język po angielsku
Prowadzący dr Paulina Pietras, dr Anna Szczepanek-Guz

Emily O’Hara Ratajkowski (b. 1991) is an acclaimed American model and actor. My Body was published in November 2021. It is labeled as a collection of essays and described as “a deeply honest investigation of what it means to be a woman and a commodity” (emily-ratajkowski.us). This lecture focuses on the analysis of Emily Ratajkowski’s first publication from the perspective of mind vs. body binary opposition. The aim is to prove that although the major concern of My Body is (re)gaining the control over the narrating self’s body (as the very title suggests), by entering the literary sphere, Ratajkowski struggles to establish her mental domain as equally relevant.

Emily O’Hara Ratajkowski (ur. 1991) jest uznaną amerykańską modelką i aktorką. „Moje ciało” zostało opublikowane w listopadzie 2021 roku. Jest to tekst autobiograficzny klasyfikowany jako zbiór esejów i określany mianem „niezwykle szczerego przedstawienia co to znaczy być kobietą i towarem” (emily-ratajkowski.us). Wykład koncentruje się na analizie „Mojego ciała” z perspektywy opozycji binarnej ciała i umysłu. Celem jest ukazanie, że pomimo iż głównym przesłaniem “Mojego ciała” jest (od)zyskiwanie kontroli nad ciałem podmiotu narracyjnego, poprzez wkroczenie w świat literatury Ratajkowski walczy o ustanowienie swojej wartości w sferze intelektualnej jako równie istotnej.


The Mary Godwin 1814 Journal: the Lovers' Elopement to the Continent | Dziennik Mary Godwin z roku 1814: ucieczka kochanków na kontynent europejski

wykładstacjonarnie
Kiedy? 13:00 - 14:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: sala 214, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Język po angielsku
Prowadzący dr hab. Magdalena Ożarska

In this talk, I look at the elopement, i.e. a romantic escape against parental will, of sixteen-year-old Mary Godwin, who was later to become the author of Frankenstein (1818), and the Romantic poet Percy Bysshe Shelley, her future husband. The basis of my talk is Mary’s 1814 personal journal. It contains the account of their journey to the Continent which the two lovers composed together. It tells of the secretive leaving of Mary’s family home, the disobedience of her father, and Percy’s carrying the young lady away. What makes the Shelley’s elopement narrative interesting is that it features hardly any romance elements and resembles a Grand Tour travelogue instead.

W wykładzie opowiem o romantycznej ucieczce szesnastoletniej Mary Godwin, późniejszej autorki Frankensteina (1818) i poety romantycznego Percy’ego Bysshe Shelleya, jej przyszłego męża. Podstawą będzie dziennik osobisty Mary z 1814 r., który zawiera relację z tej właśnie podróży, napisaną wspólnie z Percym. Opowiada ona o potajemnym opuszczeniu domu rodzinnego przez Mary wbrew woli jej ojca, i uprowadzeniu przez Percy'ego ukochanej do Europy. Narracja Shelleyów o ucieczce jest interesująca ponieważ nie zawiera prawie żadnych elementów romantycznych, zamiast tego przypominając dziennik z tzw. wielkiej podróży na Kontynent, popularnej w XVIII i XIX w.


/wɒts ðeə bɪ'twi:n 'slæʃɪz/ – a selection of exercises on phonemic transcription in English | „Co to za szlaczki?” - przekrój przez wybrane ćwiczenia transkrypcji fonetycznej języka angielskiego

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 20:00 - 20:30
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Aleksandra Matysiak

The presentation, in the form of a video recording, aims to encourage primary and secondary school teachers of English to gradually incorporate phonetic transcription of English into their lessons. Within my presentation, I will suggest some exercises, which have generated a positive response and attracted my students’ interestin this subject over the years. These exercises come from engaging English pronunciation textbooks and are additionally accompanied by my own teaching materials.

Prezentacja w formie nagrania ma na celu zachęcić nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych do stopniowego wprowadzania transkrypcji fonetycznej języka angielskiego. W swojej prezentacji proponuję nauczycielom języka angielskiego przydatne ćwiczenia, które od wielu lat spotykają się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem tematem wśród moich uczniów. Ćwiczenia te pochodzą z ciekawych podręczników do nauki wymowy angielskiej, jak również sprawdzonych materiałów własnych.


Short /ɪ/ vs. Long /iː/ - The Battle of “Ship” and “Sheep”! | Krótkie /ɪ/ kontra Długie /iː/ - Bitwa “Ship” (Statku) z “Sheep” (Owcą)!

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 19:00 - 19:30
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Łukasz Stolarski

The difference between the short /ɪ/ and long /iː/ is a crucial feature of English phonetics. The lack of awareness of this distinction causes frequent mistakes made by Polish learners of English, who tend to substitute both vowels with the Polish /i/. Such mispronunciations result in a distinct foreign accent. Moreover, mistakes in the articulation of words differing only in terms of short /ɪ/ and long /iː/ happen to cause confusion and numerous misunderstandings among listeners.
This video presentation aims to clarify the differences between the two sounds and provides numerous examples of everyday English words that are frequently confused due to the unrecognized distinction between them.

Różnica między krótkim /ɪ/ a długim /iː/ jest kluczową cechą angielskiej fonetyki. Brak świadomości tego rozróżnienia powoduje częste błędy popełniane przez Polaków uczących się języka angielskiego, którzy mają tendencję do zastępowania obu samogłosek polskim /i/. Skutkuje to wyraźnym obcym akcentem. Co więcej, niepoprawne wymawianie słów różniących się jedynie krótkim /ɪ/ i długim /iː/ bywają przyczyną licznych nieporozumień.
Niniejsza prezentacja wideo ma na celu wyjaśnienie różnic między tymi dwoma dźwiękami i przedstawia liczne przykłady codziennych angielskich słów, które są często mylone z powodu braku rozróżnienia omawianych samogłosek.


Students as Researchers | Uczniowie jako badacze

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 11:00 - 12:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: sala 215, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Język po angielsku
Prowadzący dr Monika Łodej

Join us for a fun workshop where you'll learn English in a new way and feel like real researchers using Inquiry-Based Learning! In this lesson, you'll be like detectives, exploring the interesting topic of "Urban Legends and Their Origins." We have a special lesson plan just for high school students like you, and it's designed using this engaging approach. Don't miss out! Discover the world of English and urban legends together with us.

Weź udział w ciekawym warsztacie, podczas którego poczujesz się jak prawdziwy badacz odkrywający tajniki miejskich legend i ich początki. Dzięki temu poznasz nowe słownictwo angielskie w niecodzienny sposób, korzystając z metody nazywanej „Nauczanie przez Odkrywanie” W trakcie lekcji wcielisz się w rolę detektywa, zgłębiając intrygujące opowieści miejskich legend. Przygotowaliśmy specjalny scenariusz lekcji oparty na tej angażującej metodzie. Nie przegap tej okazji! Razem z nami odkryj świat języka angielskiego i angielskich legend miejskich.


Silent letters in English: Navigating the mutes in knight, write, and lamb | Ciche litery w języku angielskim w słowach takich jak knight, write oraz lamb

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 11:00 - 12:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? stacjonarnie: sala 214, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Język po angielsku
Prowadzący dr Sylwester Łodej

English spelling, with its intriguing interplay of sounds and silences, often poses challenges for learners of English. The workshop, hosted by the Institute of Linguistics and Literary Studies at the Jan Kochanowski University of Kielce, unravels the mysteries of silent letters, like the in knight, the in write, and the in lamb. Guided by Dr. Sylwester Łodej, delve into the historical origins of these orthographic peculiarities. Why is there a in gnaw but not in its sound? How did knee end up with a silent '? This session provides not just explanations but also practical strategies to manoeuvre through these English language puzzles. Master the subtleties of silent letters and improve your English skills in this workshop.

Ortografia języka angielskiego, z jej różną interpretacją wymowy poszczególnych liter, stanowi niejednokrotnie duże wyzwanie dla osób uczących się angielskiego. Warsztaty, które odbędą się w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mają na celu zbadanie zjawiska cichych liter, takich jak w słowie knight, w write czy w lamb. Pod bacznym okiem Dra Sylwestra Łodeja uczestnicy będą mieli okazję poznać historyczne pochodzenie tych ortograficznych nieregularności. Dlaczego w słowie gnaw występuje litera , której się nie wymawia? Jak doszło do tego, że w słowie knee litera pozostaje niewymówiona? Warsztat ten nie tylko dostarczy uczestnikom szczegółowych wyjaśnień, ale także praktycznych sposobów radzenia sobie z nieprzewidywalnością ortografii języka angielskiego.


„MUSISZ WYRUSZAĆ”: ODKRYWANIE NOWYCH MIEJSC, SPOTYKANIE LUDZI W KULTURZE AMERYKAŃSKIEJ | “YOU GOTTA MOVE”: EXPLORING NEW PLACES, MEETING PEOPLE IN AMERICAN CULTURE

brak miejscwykładstacjonarnie
Kiedy? 12:00 - 13:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? stacjonarnie: sala 215, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa ul. Uniwersytecka 17 25-406 Kielce
Język po polsku
Prowadzący prof. dr hab. Waldemar Kowalski

Społeczeństwo amerykańskie to naród imigrantów, w którym konieczność zmiany miejsca, podróży, nie zawsze z określonym celem, dawała nadzieję wolności i lepszego życia. Z nadzieją tą pokonywano Atlantyk, zakładano pierwsze kolonie i posuwano się w głąb amerykańskiego interioru (przesuwająca się granica, gorączka złota w XIX w). Konieczność zmiany miejsca wymuszałam.in. urbanizacja północnych obszarów, wielki kryzys lat dwudziestych i trzydziestych XX w. oraz powojenne ruchy wolnościowe. Migracja bywała więc wyborem milionów Amerykanów i na stałe obecna jest w kulturze tego narodu. Przejawem tego są m.in. wybrane dzieła literatury, poezji i filmu, które zostaną omówione podczas wykładu.

The Americans are a nation of immigrants for whom meeting new peopleandexploring new places, not always with a defined destination, gave prospects for freedom and better life. This hope inspired European emigrants to establish the first colonies as footholds of the conquest of the Old West in the 19th C. In the 20th C, the rapid urbanisation in the North, the Great Depression and the post-war counterculture freedom movements inspired the idea of hitting the road. Thus migration became the lifestyle of millions of Americans, hence it is an integral part of American culture. This has been reflected in a plethora of poems, novels and films, whose selection will be discussed during the presentation.


Sport in English-speaking countries – selected aspects | Sport w krajach anglojęzycznych – wybrane aspekty

brak miejscwykładstacjonarnie
Kiedy? 12:00 - 13:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: sala 214, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Język po angielsku
Prowadzący dr hab. Michał Mazurkiewicz prof. UJK

Sport is undoubtedly more than just entertainment. It permeates different areas of our lives, arouses passions and creates national identities. Sport is full of phenomena that deserve deeper analysis, such as fandom. It is also an important element of broadly understood culture. The lecture focuses on the sports disciplines that gained great popularity especially in the United Kingdom and the United States of America. Their historical outline will be shown, as well as interesting facts concerning today's sports landscape in these countries will be presented. Last but not least, there is a brief analysis of how sport has inspired artists.

Sport to bez wątpienia coś więcej niż jedynie rozrywka. Przenika różne obszary naszego życia, rozbudza pasje i tworzy narodowe tożsamości. Sport jest pełen zjawisk, które zasługują na głębszą analizę, jak na przykład kibicowanie. Jest też ważnym elementem szeroko rozumianej kultury. Wykład skupia się na dyscyplinach sportowych, które zyskały dużą popularność zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zaprezentowany zostanie ich zarys historyczny, jak również ciekawostki dotyczące dzisiejszego krajobrazu sportowego owych krajów. Na koniec przedstawiona zostanie krótka analiza tego, w jaki sposób sport inspirował artystów.


Mining ghost towns as the ‘living’ legacy of the Wild West | Opuszczone miasta górnicze jako „żywe” dziedzictwo Dzikiego Zachodu

brak miejscwykładstacjonarnie
Kiedy? 14:00 - 15:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? stacjonarnie: sala 215, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Język po angielsku
Prowadzący dr Krzysztof Kasiński

When we imagine the Wild West, we think of western movies, Indians and cowboys. However, we rarely equate the Wild West with mining industry and immigration. One of the still little-known silent witnesses of the past are ghost mining towns. I invite you on a journey to Montana - the heart of the American Wild West!

Kiedy wyobrażamy sobie Dziki Zachód na myśl przychodzą nam westerny, Indianie, kowboje. Rzadko jednak utożsamiamy Dziki Zachód z górnictwem, imigracją. Jednym z wciąż mało znanych niemych świadków minionych lat są opuszczone miasta górnicze. Zapraszam na podróż do stanu Montana – sercu amerykańskiego Dzikiego Zachodu!


Why was Henry VIII a really bad guy? | Dlaczego Henryk VIII był naprawdę złym facetem?

brak miejscwykładstacjonarnie
Kiedy? 14:00 - 15:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: sala 214, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Język po angielsku
Prowadzący dr Paweł Kaptur

Henry VIII has always been considered as one of the most controversial figures in the history of England. He is often remembered as a cruel and ruthless king whose sick ambitions and tyrannical rule led to the death of many people. What he is mostly associated with, however, is his six wives who experienced a sad fate as a result of the king’s pursuit to have a male heir. In the presentation I will discuss the figure of Henry VIII in the context of his six marriages and will try to deal with the phenomenon of his constant presence in popular culture.

Henryk VIII zawsze był uważany za jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii Anglii. Często pamiętamy go jako okrutnego i bezwzględnego króla, którego chore ambicje i tyrańskie rządy doprowadziły do ​​śmierci wielu ludzi. Najczęściej kojarzymy go jednak przede wszystkim z jego sześcioma żonami, które spotkał smutny los wskutek dążeń króla do posiadania męskiego potomka. W prezentacji omówię postać Henryka VIII w kontekście jego sześciu małżeństw oraz spróbuję zająć się zjawiskiem jego stałej obecności w kulturze popularnej.