Uniwersytet Gdański

William Shakespeare

Wydział Filologiczny

ul. Wita Stwosza 51
80-308 Gdańsk
https://fil.ug.edu.pl/englishstudies

Kontakt: dr Dorota Góreczna, dr Grzegorz Welizarowicz

Logo UG

program

“Mad, bad, and dangerous” - a few words about Lord Byron (1788 – 1824)

wykładstacjonarnie
Kiedy? 15:45 - 16:45
Dla kogo? liceum, dorośli, bez ograniczeń
Gdzie? stacjonarnie: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Wita Stwosza 51, sala 362, 50 miejsc
Język po angielsku
Prowadzący Prof. UG Mirosława Modrzewska

For nearly two centuries George Gordon Lord Byron, the English poet and an icon of political liberalism, has been a global celebrity, but not everywhere for the same reasons.
Worshipped as a poet-soldier and imitated in his style of writing as well as of personal appearance, he is still perceived either as a heroic martyr or as a dangerous and demonic lover of many. Why did he disappear from the reading lists of Polish schools?
Why was a fragment of his poetry iconised in modern Polish culture?

[Przez prawie dwa stulecia George Gordon Lord Byron, angielski poeta, ikona politycznego liberalizmu, był celebrytą na skalę globalną. Czczony jako poeta-żołnierz i naśladowany w sposobie uprawiania poezji, a także w sposobie ubierania się, nadal odbierany jest albo jako heroiczny męczennik, albo jako demoniczny i niebezpieczny kochanek niejednej ofiary. Dlaczego zniknął z listy lektur w polskiej szkole? Dlaczego fragment jest poezji przeszedł do historii w polskiej kulturze współczesnej? ]


Japanese Theatre: Kabuki

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 19:00 - 20:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Sylwia Dobkowska

Would you like to learn more about Kabuki? Join my class! The video is an actual recording of one of my classes. You can listen to the introduction to Kabuki, which is one of the Japanese theatre styles. During the lesson, you will learn some basic information and you can hear my questions for the class. Arts Management students will answer questions, but perhaps you could also try answering them. Through the experience, you can attend the class without any pressure of a live event. Quietly and comfortably, and at your convenience, you see what university classes can look like.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Kabuki? Dołącz do zajęć! Załączony film jest nagraniem jednej z moich lekcji. Możesz posłuchać wprowadzenia do Kabuki, które jest jedną z japońskich form teatralnych. Podczas lekcji dowiesz się kilku podstawowych informacji i usłyszysz moje pytania. Studenci Zarządzania Instytucjami Artystycznymi będą odpowiadać na pytania, ale być może Ty również spróbujesz na nie odpowiedzieć. Dzięki temu doświadczeniu możesz uczestniczyć w zajęciach bez presji wydarzenia na żywo. W ciszy, komfortowo i w dogodnym dla siebie czasie zobaczysz, jak mogą wyglądać zajęcia uniwersyteckie.


Czy grzyby uratują świat? – warsztat performatywny/ Will the mushrooms save the world? – performative workshop

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 17:00 - 18:30
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? stacjonarnie: Miejsce: Sala Teatralna im. Jerzego Limona (Neofilologia) (25 miejsc)
Język po polsku
Prowadzący dr Katarzyna Pastuszak

Czy grzyby uratują świat? Czy mogą nauczyć nas nowego sposobu komunikowania się i budowania relacji? Czy mogą być dla nas inspiracją w myśleniu kreatywnym? Czy można zatańczyć z grzybem? Na te pytania będziemy odpowiadać podczas szalonego warsztatu performatywnego prowadzonego przez Katarzynę Pastuszak. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych relacjami między sztuką i naturą i poszukujących sezonowych inspiracji.
Will mushrooms save the world? Can they teach us new ways to communicate and build relationships? Can they inspire us to think creatively? Can you dance with a mushroom?
We will answer these questions in a crazy, performative workshop led by Katarzyna Pastuszak. Everyone who is interested in the relationship between art and nature and is looking for seasonal inspiration is invited.


How does it feel to be a ghost?  | Jak to jest być duchem? 

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy?
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: miejsce i godzina zostaną podane wkrótce
Język po angielsku
Prowadzący dr Iwona Świątczak- Wasilewska

W tę jedną noc poczuj, jak wielki wpływ na otaczający nas świat mają duchy i ich słowa!
Tę wyjątkową noc spędzimy w Białym Domu!
Podczas gdańskiej edycji NOCY ANGLISTÓW dowiesz się kim są duchy, czyli "ghostwriter'zy", "autorzy-widma," "pióra władzy", czy po prostu pisarze przemówień amerykańskich prezydentów. Porozmawiamy o tym, na czym dokładnie polega praca duchów. Czy duchy mają jakieś dylematy etyczne? I czy duchy mieszkają tylko w Białym Domu? Szczególną atrakcją spotkania będzie możliwość zapoznania się z kopiami autentycznych dokumentów powstałych w Białym Domu ukazujących proces powstawiania przemówień prezydenta Johna F. Kennedy'ego.
ZAPRASZAMY!


Sekrety kabiny tłumaczy – warsztat tłumaczeń ustnych | Secrets of interpreters' booth - Interpreting workshop

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 11:30 - 12:30
Dla kogo? liceum
Gdzie? stacjonarnie: sala 4.6 w budynku Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 55, Kampus Oliwa (18 miejsc)
Język po polsku
Prowadzący dr Paula Gorszczyńska

Zapraszam do świata tłumaczeń ustnych! Podczas zajęć warsztatowych dowiecie się co nieco o wyzwaniach, przed którymi w swojej pracy stają tłumacze ustni oraz o tym, jak sobie z nimi radzą. W laboratorium do nauki tłumaczeń ustnych, w specjalnych kabinach, na własnej skórze będzie można doświadczyć, że da się słuchać wypowiedzi w jednym języku i, jednocześnie, tłumaczyć ją na inny. Będą ćwiczenia i anegdoty z życia tłumaczy ustnych, bez których trudno o sprawną komunikację podczas spotkań w gronie międzynarodowym.

Welcome to the world of interpreting (or spoken translation, as some prefer to call it)! In this workshop you will learn a little about the challenges that interpreters face in their work and how they deal with them. In the interpreting laboratory, in special booths, you will be able to experience first-hand that it is possible to listen to a speech in one language and, at the same time, interpret it into another. There will be exercises and anecdotes from the lives of interpreters, without whom it is difficult to communicate efficiently during international meetings.


Having fun with English pronunciation-it`s often not what it seems to be | Wymowa angielska to niezła zabawa-można się łatwo zasugerować

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 10:00 - 10:45
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: ul. Wita Stwosza 51, Budynek Neofilologii UG, sala 256 lub 257, 9 miejsc dostępnych
Język po angielsku
Prowadzący dr Zbigniew Czaja

The English and Polish sound systems differ substantially, just as English spelling and pronunciation do. Both these facts cause serious problems for learners when it comes to mastering English pronunciation. What is more, the temptation to make use of what we already know i.e. the native language as a `guide`, is enormous, and this rarely helps us to make correct choices…

System dźwiękowy języka angielskiego i polskiego bardzo różnią się od siebie, tak samo jak angielska wymowa i pisownia. Oba te fakty znacznie utrudniają uczącym się opanowanie poprawnej angielskiej wymowy. Co więcej pokusa wykorzystywania tego co już znamy-tzn. języka ojczystego jako `przewodnika`- jest ogromna, a ten rzadko podpowiada poprawne wybory…