Uniwersytet w Białymstoku

William Shakespeare

Wydział Filologiczny

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
https://filologia.uwb.edu.pl/

Contact: dr Sylwia Borowska-Szerszun

Logo UWB

events

Henry David Thoreau, pieniążki i przekleństwo wszelkiej władzy: historia dziewiętnastowiecznego hipstera / Henry David Thoreau, Money, and the Curse of Any Authority: The Story of a 19th-Century Hipster

lectureonline
When? 17:00 - 18:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in Polish
Teachers dr Jacek Partyka

PL:
Czy literatura ma realny wpływ na rzeczywistość? Czy dawne teksty, na przykład dziewiętnastowieczne, mogą zmieniać współczesny świat? Jak może zachować się jednostka w zderzeniu w opresyjną władzą? Na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź podczas spotkania poświęconego czołowej postaci amerykańskiego Transcendentalizmu.

ANG:
Does literature have a real impact on reality? Can old texts, 19th-century ones, for example, change the modern world? How can an individual cope with an oppressive government? We will try to find answers to these and other questions during a meeting dedicated to the leading figure of American Transcendentalism.


William Shakespeare's "King Lear". Readers' theatre / "Król Lear" Williama Szekspira. Teatr czytany

at the university
When? 17:00 - 18:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? at the university: UL. LINIARSKIEGO 3, SALA 26 (30 miejsc), zapisy zamknięte - limit miejsc wyczerpany
Language in English
Teachers DR DOROTA GUZOWSKA, STUDENCI FILOLOGII ANGIELSKIEJ

ANG:
Students of the 3rd year of English Philology present a readers’ theatre adaptation of William Shakespeare’s “King Lear”. Actors read the text aloud from visible scripts. With minimal props and stage movement, the focus of the performance is on words and effective reading. Shakespeare’s language has been modernized so that the audience will be able to appreciate the timeless message of the play.

PL: Studenci III roku filologii angielskiej przedstawiają adaptację dramatu Williama Szekspira w formule „teatru czytanego”. Zredukowanie do minimum ruchu scenicznego, scenografii i kostiumów przekierowuje uwagę na słowo. Uwspółcześniony język ułatwia zrozumienie przedstawianej treści oraz pozwala młodemu widzowi docenić ponadczasowe przesłanie sztuki.


Po co popkulturze amerykańscy bitnicy? – Jack Kerouac, Allen Ginsberg i William S. Burroughs w filmach i grach wideo / Why do the Beats matter to pop culture? Jack Kerouac, Allen Ginsberg and William S. Burroughs in film and video games

workshopat the university
When? 18:15 - 19:15
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? at the university: ul. Liniarskiego 3, SALA 20 (30 miejsc), zapisy mailowo: t.sawczuk@uwb.edu.pl
Language in Polish
Teachers dr Tomasz Sawczuk

PL:
Kojarzony z latami 50. XX. wieku nieformalny literacko-artystyczny ruch bitników pojawił się nagle, przemieniając na zawsze oblicze (nie tylko) amerykańskiej literatury i kultury. Pisarze tacy jak Jack Kerouac, Allen Ginsberg czy William S. Burroughs zmienili na dobre reguły pisarskiej gry, wzbogacając model literatury romantycznej m.in. o inspiracje jazzem, liberalny światopogląd, wrażliwość na zmarginalizowane warstwy społeczeństwa oraz umiłowanie nieskrępowanego przemierzania wzdłuż i wszerz kraju i świata, co z kolei przygotowało grunt pod kontrkulturową rewolucję lat 60. Od zarania ruchu aż po dziś dzień upomina się o niego pop-kultura; spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego tak się dzieje, dokonując przeglądu bitnikowych wątków w kinie i grach wideo.

ANG:
The informal literary and artistic movement of the Beats emerged in the 1950s to forever change literature and culture in America and beyond. Writers such as Jack Kerouac, Allen Ginsberg and William S. Burroughs changed the rules of the game for good by inflecting the models of American Romantic literature with jazz, liberal values, the embracement of the socially marginalized as well as their unrequited love of travel and the American land, which paved the way for the countercultural revolution of the 1960s. Ever since its birth, the mythos of the movement has been appropriated by popular culture. In order to find out why it has been so, the presentation will survey selected Beat motifs in film and video games.