Uniwersytet Szczeciński

William Shakespeare

Wydział Humanistyczny

al. Piastów 40B
71-065 Szczecin
https://hum.usz.edu.pl

Contact: dr Maria Brenda

Logo US

events

Powstanie i ewolucja pojęć życia i śmierci w kulturze celtyckiej wysp brytyjskich

lectureonline
When? 16:00 - 17:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers Monika Plucińska

Próba pokazania zmian w światopoglądzie plemion celtyckich wysp brytyjskich jakie nastąpiły podczas stopniowego przyjmowania kultury chrześcijańskiego świata na przykładzie nowych elementów mitologicznych i symboliki w legendach i podaniach ludowych. Zestawienie przedchrześcijańskich triad celtyckich z triadami o nowych cechach i atrybutach, mające na celu uwidocznienie pierwotnego sposobu postrzegania życia i śmierci przez kulturę celtycką oraz zmian jakie na tym polu wprowadziła chrystianizacja.

An attempt to reveal the evolution of worldview in the minds of British and Irish Celts, as they were gradually adopting christian beliefs and culture. By the examples of new mythological motifs and symbols in the legends, I will try and reveal the contrasts between pre-christian triads of goddesses and the newly invented ones, their different features and attributes along with the changes regarding concepts of life and death in celtic culture.


Polskie i angielskie nazwy historyczne, dialektalne i gwarowe roślin w tłumaczeniu na język angielski i polski

workshoponline
When? 17:00 - 18:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo)
Language in Polish
Teachers dr Alina Szwajczuk, alina.szwajczuk@usz.edu.pl

Prezentacja ma na celu przedstawienie historii nazewnictwa roślin oraz ukazanie strategii i technik tłumaczenia polskich i angielskich nazw dawnych, dialektalnych i gwarowych roślin.

The presentation is aimed at presenting the history of plant naming and depicting techniques and strategies for translating Polish and English historical and dialectal plant names.


“What a joy it is to see really professional media manipulation” – the role of language and image in media manipulation and persuasion

lectureonline
When? 18:45 - 19:45
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo)
Language in English
Teachers dr Ewa Glapka, ewa.glapka@usz.edu.pl

Media are part and parcel of our everyday life. Our favorite media are so rooted in it, that we rarely reflect on how they influence what we think or feel, how we act. However, although our consumption of media seems banal, it does have a profound influence on who we are. This talk is an occasion to give it a thought, especially by focusing on media language. Presenting illustrations from, for example, advertisements, social media platforms, advice columns, and popular magazines, this talk will encourage you to make your approach to media more mindful and help you to see their ways of persuasion and manipulation. 


Boys and girls of every age, wouldn’t you like to see something strange?, that is, why Tim Burton’s movies are so peculiar?

workshoponline
When? 18:00 - 19:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo)
Language in English
Teachers mgr Jacqueline Victoria Woroniec, jacqueline.woroniec@phd.usz.edu.pl

The Nightmare Before Christmas, Corpse Bride, Edward Scissorhands… These and many more movies were created by the master of the spooky, American director and producer Tim Burton. Even cinematic laymen can recognize his odd style, so peculiar yet difficult to define. During this workshop I will introduce you to the most important elements present in all of Burton’s work. Together, we will try to define a new cinematic genre, the Burtonesque, and we will look for its characteristics in movies and TV series of other directors.  


Debunking the myths of Anglocentrism

lectureonline
When? 18:00 - 19:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo)
Language in English
Teachers dr Adriana Goldman, adriana.goldman@usz.edu.pl

Czy Elżbieta II była królową Anglii? Po co Brytyjczykom cztery narodowe drużyny futbolowe? Czy termin „splendid isolation” ma dziś rację bytu? Czy jest coś takiego jak akcent brytyjski? Podczas 40 min wykładu interaktywnego spróbujemy odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące stereotypów związanych ze Zjednoczonym Królestwem. Pytania ze strony słuchaczy mile widziane!

Was Elizabeth II a queen of England? Why would the British need four football teams? Is the term "splendid isolation" applicable in contemporary reality? We will address those and some other issues during a 40-minute interactive lecture. Questions are welcome!


Warsztaty tańca irlandzkiego

workshoponline
When? 16:00 - 17:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in Polish
Teachers Malwina Konopka, Aleksandra Hancewicz (Stowarzyszenie Sedinum Celticum)

Taniec irlandzki to jedna z najbardziej barwnych i radosnych form kultury Irlandii. Jest skoczny, niepowtarzalny i energetyczny, o czym przekonają się Państwo podczas wspólnych warsztatów tanecznych! Sedinum Celticum przeprowadzi w formie on-line instruktaż podstawowego kroku tańca irlandzkiego (soft beginners), zachęcając w ten sposób do ciekawego i aktywnego spędzenia czasu wolnego- niezależnie od dotychczasowych doświadczeń tanecznych, wieku i umiejętności.

Irish dance is one of the most colorful and joyful forms of Irish culture. It is lively, unique and energetic, which you can explore during the
dance workshops! Sedinum Celticum Association will provide online tutorial of
basic steps of Irish dance (soft beginners). All students are welcome to join the event and actively spend their free time, regardless of previous dance experience, age and skills.


Fear and Trembling… Approaching Sadness and Malaise, krystian.gradz@usz.edu.pl

lectureonline
When? 19:00 - 20:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo) (50 miejsc)
Language in English
Teachers dr Krystian Grądz

Have you ever experienced inexplicable and immense sadness, whose source was barely, if at all, traceable? Then, this short lecture is for you, as it, and the following q&a session, will be devoted to the experience of sadness and its various historical variants.


Two nations divided by a common language - British and American English 

workshoponline
When? 20:00 - 21:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: MS Teams (na żywo)
Language in English
Teachers dr Adriana Goldman, adriana.goldman@usz.edu.pl

Zajęcia warsztatowe będą poświęcone różnicom między dwoma odmianami języka angielskiego. Warsztatowo omówimy i przećwiczymy różnice w słownictwie, wymowie, składni i ortografii.

The workshop discusses differences between two major varieties of English: Brirtish and American English. We will practice vocabulary, pronunciation, spelling and grammar.